Contact en verbinding

Deze groep begeleiden mijn man Kees Smilde en ik samen, en is een cursus die speciaal gericht is op het intensiveren en verdiepen van het contact met jezelf en hoe je in verbinding met een ander kan zijn zonder daarbij het contact met jezelf te verliezen. Want juist in het contact met de ander kom je vaak dezelfde patronen tegen die je mogelijk afhouden van het werkelijke contact, of het contact wat je graag zou willen.

We oefenen om deze patronen te herkennen en te begrijpen, zodat je kunt ontdekken dat je het ook anders kunt doen. Daarnaast leer je jezelf te begrenzen waardoor je meer zelfvertrouwen en stevigheid kan ervaren. Dit geeft je de mogelijkheid om je meer te kunnen openen naar de ander, de mensen om je heen, anderen te kunnen zien en horen en zo het contact te verdiepen.

Benaderingen

We doen dit met behulp van lichaamswerk, systemisch werk en de interactiecirkel van Ferdinand Cuvelier.

Lichaamswerk helpt ons om bewuster te worden van de signalen die ons lichaam geeft. Het geeft ons energie en maakt ons gevoeliger voor het samenspel van gedachten, gevoelens en emoties. Hierdoor kunnen we ruimte maken in onszelf, onszelf beter begrijpen, trouw blijven aan onszelf en meer ontspannen. Zo is er beter contact mogelijk met de ander.

In het systemisch werk kijken we naar ons ‘systeem van herkomst’: de familie en het gezin waar we uit voortkomen. Hier is onze levensgeschiedenis gevormd. Onze eigen manier van contact maken heeft veel te maken met deze levensgeschiedenis en de patronen die van daar uit zijn ontstaan.

Bij de interactiecirkel van Ferdinand Cuvelier leren we hoe we de ander kunnen erkennen, (‘jij die mij ik maakt’), de ander kunnen toelaten, ons hart kunnen openen en vervolgens met ons authentieke antwoord te kunnen komen.

Werkwijze

We werken vooral ervaringsgericht, dat wil zeggen dat we veel oefeningen zullen doen zodat je zelf kunnen ervaren hoe het specifiek bij jou werkt. Daarnaast geven we uitleg over de theoretische kaders van het lichaamswerk, systemisch werk en de interactiecirkel.

De ervaringsgerichte oefeningen bestaan uit contactoefeningen, lichaamsbewustwording en waarnemingsoefeningen. We gebruiken hiervoor onze ademhaling, beweging, stem en zintuigen. We onderzoeken daarbij onze patronen van omgaan met onszelf en met de ander en kijken hoe we onze eigenheid kunnen vinden en inzetten in ons contact met de ander(en).

Je kunt in deze groep alleen komen of samen met je partner.

Praktische informatie

  • Data: nog te bepalen
  • Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur.
  • Plaats: Centrum aan de Nieuwe Langendijk 3 in Delft
  • Kosten: €450 incl. koffie, thee en sap.

Je bent welkom om een persoonlijke afspraak te maken voor kennismaking en informatie (kosteloos) in onze praktijk aan de Verwersdijk in Delft.