Familieopstellingen

Als je vragen en thema’s hebt die steeds terugkomen, privé of in je werk of beide, dan kun je daar door middel van een opstelling vanuit een hele andere manier van kijken snel een diepgaand inzicht door krijgen. 

Als kind zijn we oneindig trouw aan onze ouders en het familiesysteem. Als daarin een verstoring komt zijn we geneigd om die ongedaan te maken. Als bijvoorbeeld één van de ouders fysiek of emotioneel afwezig is, zal het kind die open plek proberen in te vullen. Dit leidt ertoe dat het kind een taak op zich neemt die niet bij hem of haar hoort. Hierdoor opstaan zogenaamde verstrikkingen die soms generaties lang doorgegeven worden.

Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in deze verstrikkingen in het familiesysteem.

Familieopstellingen zijn een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst of in ons werk innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit deze verstrikkingen.

Je kunt meedoen en een eigen vraag inbrengen, of je kunt meedoen als representant. Daarmee ben je deelnemer en kun je ervaren hoe het is om deel te zijn van een familiesysteem, hoe blokkades zichtbaar kunnen worden en hoe het is om de helende kracht te voelen van een kleine verandering daarvan.

Deze workshop geeft je:

. inzicht in de dynamiek van de thema’s waar je steeds tegenaan loopt
. maakt je bewust van de plek die je ingenomen hebt in je familiesysteem en het effect daarvan op je functioneren nu, zowel in je privé-leven als in je werk
. geeft handvatten om hier mee om te gaan

Datum: 20 maart 2020, 13.30 uur tot 18.00 uur.

Plaats: Centrum NLD3, Nieuwe Langendijk 3, Delft

Kosten:

Meedoen met een eigen vraag: €125 (incl. voorgesprek waarin we de vraag verkennen)

Meedoen als representant: €25

Overig:

Deze workshop wordt begeleid door  Kees Smilde en Petra van Mourik

In één middag is plaats voor twee opstellingen (vragenstellers) met maximaal 12 representanten.