Relatiebegeleiding

Ieder mens is afhankelijk van relaties, als kind zelfs om te kunnen overleven en hierdoor voor volwassenen cruciaal. Dat geldt in het bijzonder voor de partnerrelatie. 

Meestal is die relatie ontstaan uit verliefdheid op elkaar. Deze fase is tijdelijk en gaat over in een fase waarin irritaties kunnen optreden, eenzaamheid ontstaat en het verlangen naar liefde. 

Als de afstand niet meer of moeilijk overbrugbaar is kan het helpend zijn om daar onder begeleiding naar te kijken. 

Wij kunnen die begeleiding geven. Dit doen mijn man en collega  Kees Smilde en ik, bewust samen als man en vrouw om zo een goede balans, stevigheid en ondersteuning voor jullie beiden te kunnen bieden. Daarnaast geven wij ook apart sessies aan stellen.

Wij werken met wat er aan de orde is, zowel met dat wat er tússen jullie gebeurt als wat er bij ieder van jullie afzonderlijk gebeurt.

Wij doen dit vanuit verschillende benaderingen, opgebouwd uit diverse opleidingen en trainingen èn uit eigen ervaring. 

Met onze benadering helpen we jullie meer inzicht te krijgen in wat er speelt in jullie relatie en bij jezelf, èn hoe jullie daar mee om kunnen gaan. Zodat de liefde weer kan stromen.

Naast de relatiebegeleiding in de vorm van sessies voor jullie beiden geven wij een relatieweekend.

'Het ontbreekt je niet aan liefde wanneer

je afgewezen, verraden of schijnbaar niet
bemind wordt.
Het ontbreekt je aan liefde wanneer je
afwijst, verraadt of niet bemint.

Houd je daarom niet afzijdig van
relaties.
Wees kwetsbaar, laat je kwetsen
wanneer dat nodig is
en verduur de wond of de pijn.
Straf de ander niet in liefde.
Zoek contact - distantieer je niet van
elkaar en leer elkaar de liefde kennen'.

Mansukh Patel